Mail hau ikusteko arazorik izatekotan hemen klik egin ezazu | Si no puede ver correctamente este mail, pulse aquí
Zonas Rurales

Lagun agurgarria,

Euskal Autonomia Erkidegoko landaguneen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak onartu ditu Eusko Jaurlaritzak, onuradun publikoentzat zuzendutak.

Guztira 3.300.000 euroren laguntzak dira, horietatik milioi bat 2015eko ekitaldirako da, eta beste 2,3 milioiak, berriz, 2016rako konpromisoen maileguetarako.

Laguntza hauen bitartez hurrengo jarduerak finantziatuko dira: landa-biztanleen bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko azpiegiturak egitea, industria-lurzorua gaitzea eta lokalak egokitzea, kultura-ondareko inbertsio-proiektuak eta jendeak erabiltzeko turismo-azpiegituren proiektuak egitea eta energia berriztagarriekin eta energia aurreztearekin lotutako inbertsioak abian jartzea.

Eskaerak aurkezteko epea irailaren 26tik urriaren 14a arte irekita egongo da. Esteka honetan laguntza horien gaineko informazio guztia daukazu:

Landaguneak

Estimado/a amigo/a,

El Gobierno Vasco ha aprobado las ayudas a la promoción y al desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, destinadas a beneficiarios públicos.

El importe total asciende a 3.300.000 euros, de los que 1 millón corresponde al presente ejercicio 2015 y 2,3 millones de euros a créditos de compromisos para 2016.

A través de estas ayudas se pretende subvencionar acciones como: la provisión de infraestructuras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población rural, la habilitación de suelo industrial y acondicionamiento de locales, la inversión en patrimonio cultural e infraestructuras turísticas e inversiones en energías renovables y en el ahorro energético.

Las solicitudes se podrán presentar del 26 de septiembre hasta el 14 de octubre. En el siguiente enlace puedes encontrar más información sobre estas ayudas:

Zonas rurales

Informazio hau zure interesekoa izango delakoan,
jaso ezazu nire agurrik beroenak,

Esperando que esta información sea de tu interés,
recibe un cordial saludo,


Bittor Oroz Izagirre

Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea
Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria

Gobierno Vasco
Mail hau ikusteko arazorik izatekotan hemen klik egin ezazu | Si no puede ver correctamente este mail, pulse aquí