NEKAZARITZA SEKTOREA
SECTOR AGRARIO
Euskal AEko artabereen kopurua adina eta aptitudearen arabera lurraldeka, 2014.
Efectivos de ovino de la C.A. de Euskadi por edad y aptitud según Territorio Histórico, 2014.
    Araba /Alava Bizkaia Gipuzkoa E.A.E. / C.A.E.
Orotara
Total
            58.869                 62.242               142.685               263.796    
Hazitako akerrak
Sementales
              1.778                   2.707                   4.296                   8.781    
Ardiak
> 2 urte
Ovejas
> 2 años
Orotara
Total
            37.083                 40.879                 96.088               174.050    
Eraitsiak
Ordeñado
            20.154                 18.382                 55.281                 93.816    
Ez eraitsiak
No ordeñado
            16.929                 22.498                 40.807                 80.234    
Arkastak 1-2 urtekoak
Primalas 1-2 años
              8.737                   8.710                 18.472                 35.919    
Bildotsak
< 1 urte
Corderas
< 1 año
Art. Uzt.
Reposición
              8.038                   7.093                 16.994                 32.125    
Hilk. bizitz.
Sacrificio
              3.233                   2.853                   6.835                 12.920    
Iturria/Fuente: Hausnarkariei eta esne-produkzioari buruzko estatistikak/Estadísticas de efectivos rumiantes y producción lechera
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila/Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad.