INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA
INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
NEKAZAL EKOIZPENA 2005 b 00
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 2005 b 00
´000 €
Produktuak
Productos
E.A.E
CAE.
Araba
Alava
Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Zerealak
Cereales
        25.725,3             2.039,6             23.685,7             25.565,4             1.879,7             23.685,7                  47,1                47,1                        -                112,7                112,7                        -    
Lekadunak
Leguminosas
          1.520,5                  59,9               1.460,7                  590,6                  36,8                  553,8                411,4                11,8                399,6                518,5                  11,3                507,2    
Lastoak
Pajas
          3.873,8             3.873,8                          -               3.873,8             3.099,1                  774,8                        -                      -                        -                        -                        -                        -    
Giza kontsum. tuberk.
Tubérc. cons. humano
          6.769,3                411,5               6.357,8               4.493,0                269,6               4.223,4                966,1                27,6                938,5             1.310,2                  37,2             1.272,9    
Belar hazkuntza industr.
Cultivos ind. herbáceos
        10.579,8                        -             10.579,8             10.579,8                        -             10.579,8                        -                      -                        -                        -                        -                        -    
Zuhain-laboreak
Cultivos forrajeros
          8.557,7             8.557,7                          -               4.304,0             4.304,0                          -             2.099,8           2.099,8                        -             2.153,9             2.153,9                        -    
Behin-behingo larreak eta berezko zelaiak
Pastos accidentales y prados naturales
        27.293,1           27.293,1                          -               4.008,6             4.008,6                          -           10.528,2         10.528,2                        -           12.756,4           12.756,4                        -    
Barazkiak
Hortalizas
        50.670,1                  59,9             50.610,3             12.920,0                  46,1             12.874,0           26.727,8                  9,0           26.718,8           11.022,3                    4,8           11.017,5    
Zitrikoak
Citricos
                 4,5                        -                      4,5                          -                        -                          -                    4,5                      -                    4,5                        -                        -                        -    
Ez zitrikoak
No citricos
          9.895,8                  51,2               9.844,6               1.729,7                    2,5               1.727,2             3.955,8                19,9             3.935,9             4.210,3                  28,8             4.181,6    
Ardoa eta azpiproduk.
Vinos y subproductos
      241.681,6                        -           241.681,6           234.043,6                        -           234.043,6             3.142,2                      -             3.142,2             4.495,8                        -             4.495,8    
Oliola eta azpiproduk.
Aceite y subproductos
             247,5                        -                  247,5                  247,5                        -                  247,5                        -                      -                        -                        -                        -                        -    
Bestelako industrialak
Otros industiales
                     -         ---                       -                          -         ---                       -                        -         ---                     -                        -         ---                     -    
Loreak eta landare apaingarriak
Flores y planas ornam.
          9.246,8         ---            9.246,8                  998,5         ---               998,5             3.618,0         ---          3.618,0             4.630,4         ---          4.630,4    
Hautaturiko haziak eta aldaskak
Semillas, plantones
          3.376,8         ---            3.376,8               3.234,3         ---            3.234,3                  55,8         ---               55,8                  86,7         ---               86,7    
GUZTIRA / TOTAL       399.442,5           42.346,6           357.095,9           306.588,7           13.646,2           292.942,5           51.556,7         12.743,5           38.813,2           41.297,1           15.105,1           26.192,1