INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA
INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
NEKAZAL EKOIZPENA 2004 b 00
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 2004 b 00
´000 EUROS
Produktuak
Productos
E.A.E
CAE.
Araba
Alava
Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Zerealak
Cereales
          73.177,4                   2.124,4               19.881,8               21.789,3               1.907,5                 19.881,8                      65,1                  65,1                           -                    151,8                  151,8                           -    
Lekadunak
Leguminosas
            2.521,1                        78,0                 2.443,1                    685,8                    36,6                      649,2                    784,0                  18,9                    765,1                 1.051,3                    22,5                 1.028,8    
Lastoak
Pajas
            3.317,6                   3.317,6                            -                 3.317,6               2.654,1                      663,5                           -                        -                           -                            -                          -                           -    
Giza kontsum. tuberk.
Tubéc. cons. humano
            8.623,3                      442,5                 8.180,8                 5.951,8                  321,1                   5.630,7                 1.055,9                  28,7                 1.027,2                 1.615,6                    40,8                 1.574,8    
Belar hazkuntza industr.
Cultivos ind. herbáceos
            9.436,2                             -                 9.436,2                 9.436,2                          -                   9.436,2                           -                        -                           -                            -                          -                           -    
Zuhain-laboreak
Cultivos forrajeros
          10.270,3                 10.270,3                            -                 5.128,7               5.128,7                             -                 2.599,9             2.599,9                           -                 2.541,7               2.541,7                           -    
Behin-behingo larreak eta berezko zelaiak
Pastos accidentales y prados naturales
          22.113,0                 22.113,0                            -                 4.353,2               4.353,2                             -                 5.003,4             5.003,4                           -               12.756,4             12.756,4                           -    
Barazkiak
Hortalizas
          54.128,3                        61,9               54.066,4               13.741,4                    47,8                 13.693,6               28.531,2                    9,0               28.522,2               11.855,8                      5,2               11.850,6    
Zitrikoak
Citricos
                   4,7                             -                        4,7                            -                          -                             -                        4,7                        -                        4,7                            -                          -                           -    
Ez zitrikoak
No citricos
          12.101,8                        51,9               12.049,9                 1.960,5                      2,6                   1.957,9                 4.796,9                  20,7                 4.776,2                 5.344,4                    28,6                 5.315,7    
Ardoa eta azpiproduk.
Vinos y subproductos
        217.526,5                             -             217.526,5             212.525,4                          -               212.525,4                 1.590,7                        -                 1.590,7                 3.410,4                          -                 3.410,4    
Oliola eta azpiproduk.
Aceite y subproductos
               567,2                             -                    567,2                    567,2                          -                      567,2                           -                        -                           -                            -                          -                           -    
Bestelako industrialak
Otros industiales
                       -         ---                         -                            -         ---                          -                           -         ---                        -                            -         ---                        -    
Loreak eta landare apaingarriak
Flores y planas ornam.
          11.732,0         ---            11.732,0                 1.012,4         ---                1.012,4                 3.710,2         ---              3.710,2                 7.009,4         ---              7.009,4    
Hautaturiko haziak eta aldaskak
Semmillas selectas y plantones agrícolas
            3.438,8         ---              3.438,8                 3.296,4         ---                3.296,4                      55,8         ---                   55,8                      86,7         ---                   86,7    
GUZTIRA / TOTAL         377.787,1                 38.459,7             339.327,5             283.765,8             14.451,5               269.314,3               48.197,9             7.745,7               40.452,2               45.823,4             15.547,1               30.276,4