INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA                       INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
NEKAZAL EKOIZPENA 2003 b 00 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 2003 b 00 ´000 EUROS
Produktuak           Productos E.A.E                                                                        CAE. Araba                                                                Alava Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Zerealak                            Cereales            22.526,9                   2.091,7                20.435,2                22.368,7                1.933,5                 20.435,2                      49,5                  49,5                           -                     108,7                   108,7                           -    
Lekadunak                        Leguminosas              1.257,1                        77,3                  1.179,8                     386,0                    35,9                      350,1                    390,1                  18,9                    371,2                     481,0                    22,5                    458,4    
Lastoak                                           Pajas              3.277,4                   3.277,4                            -                  3.277,4                2.621,9                      655,5                           -                       -                           -                            -                          -                           -    
Giza kontsum. tuberk.    Tubéc. cons. humano              7.523,8                      455,8                  7.068,0                  5.113,1                   332,5                   4.780,6                 1.067,7                  29,9                 1.037,8                  1.343,0                    41,4                 1.301,5    
Belar hazkuntza industr.                     Cultivos ind. herbáceos              8.394,4                             -                  8.394,4                  8.394,4                          -                   8.394,4                           -                       -                           -                            -                          -                           -    
Zuhain-laboreak                  Cultivos forrajeros              7.848,1                   7.848,1                            -                  4.028,2                4.028,2                             -                 1.949,2              1.949,2                           -                  1.870,6                1.870,6                           -    
Behin-behingo larreak eta berezko zelaiak                      Pastos accidentales y prados naturales            22.059,7                 22.059,7                            -                  4.299,9                4.299,9                             -                 5.003,4              5.003,4                           -                12.756,4              12.756,4                           -    
Barazkiak                       Hortalizas            48.224,5                        54,6                48.169,9                11.383,0                    41,5                 11.341,5               26.414,0                    8,2               26.405,8                10.427,5                      4,9               10.422,6    
Zitrikoak                                 Citricos                    3,9                             -                        3,9                            -                          -                             -                       3,9                       -                       3,9                            -                          -                           -    
Ez zitrikoak                                No citricos              9.844,7                        45,3                  9.799,5                  1.590,8                      2,4                   1.588,4                 3.914,2                  15,9                 3.898,3                  4.339,7                    27,0                 4.312,7    
Ardoa eta azpiproduk.                   Vinos y subproductos          140.390,2                             -              140.390,2              135.634,0                          -                135.634,0                 1.948,2                       -                 1.948,2                  2.808,0                          -                 2.808,0    
Oliola eta azpiproduk.                Aceite y subproductos                 241,7                             -                     241,7                     241,7                          -                      241,7                           -                       -                           -                            -                          -                           -    
Bestelako industrialak                 Otros industiales                        -         ---                         -                            -         ---                          -                           -         ---                        -                            -         ---                        -    
Loreak eta landare apaingarriak                       Flores y planas ornam.            10.206,1         ---             10.206,1                     888,4         ---                   888,4                 3.213,1         ---              3.213,1                  6.104,6         ---              6.104,6    
Hautaturiko haziak eta aldaskak                          Semmillas selectas y plantones agrícolas              3.126,6         ---               3.126,6                  2.984,2         ---                2.984,2                      55,8         ---                   55,8                      86,7         ---                   86,7    
GUZTIRA / TOTAL          284.925,1                 35.909,8              249.015,3              200.589,8              13.295,9                187.293,9               44.009,2              7.075,1               36.934,1                40.326,1              14.831,5               25.494,6