INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA                       INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
NEKAZAL EKOIZPENA 2002 b 00 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 2002 b 00 ´000 EUROS
Produktuak           Productos E.A.E                                                                        CAE. Araba                                                                Alava Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa  Producc. Total Nekazal Berrerab.  Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Zerealak                            Cereales           28.701,5                   2.563,8               26.137,7               28.466,5               2.328,8                 26.137,7                      68,2                  68,2                           -                    166,8                  166,8                           -    
Lekadunak                        Leguminosas             2.276,8                        77,8                 2.199,0                    526,7                    36,6                      490,1                    773,9                  18,7                    755,2                    976,2                    22,5                    953,7    
Lastoak                                           Pajas             4.129,0                   4.129,0                            -                 4.129,0               3.303,2                      825,8                           -                        -                           -                            -                          -                           -    
Giza kontsum. tuberk.    Tubéc. cons. humano           10.696,8                      556,6               10.140,2                 7.537,2                  418,5                   7.118,7                 1.317,3                  34,1                 1.283,2                 1.842,3                    52,8                 1.789,4    
Belar hazkuntza industr.                     Cultivos ind. herbáceos             9.404,5                             -                 9.404,5                 9.404,5                          -                   9.404,5                           -                        -                           -                            -                          -                           -    
Zuhain-laboreak                  Cultivos forrajeros           10.445,7                 10.445,7                            -                 5.144,4               5.144,4                             -                 2.693,8             2.693,8                           -                 2.607,5               2.607,5                           -    
Behin-behingo larreak eta berezko zelaiak                      Pastos accidentales y prados naturales           21.221,5                 21.221,5                            -                 4.050,7               4.050,7                             -                 5.003,4             5.003,4                           -               12.167,4             12.167,4                           -    
Barazkiak                       Hortalizas           54.662,2                        57,5               54.604,7               12.252,3                    44,8                 12.207,5               30.659,4                    8,2               30.651,2               11.750,5                      4,6               11.746,0    
Zitrikoak                                 Citricos                    4,7                             -                        4,7                            -                          -                             -                        4,7                        -                        4,7                            -                          -                           -    
Ez zitrikoak                                No citricos           11.964,7                        49,0               11.915,7                 2.015,7                      2,9                   2.012,8                 4.671,9                  18,8                 4.653,1                 5.277,1                    27,3                 5.249,8    
Ardoa eta azpiproduk.                   Vinos y subproductos         204.265,0                             -             204.265,0             200.260,7                          -               200.260,7                 1.676,1                        -                 1.676,1                 2.328,1                          -                 2.328,1    
Oliola eta azpiproduk.                Aceite y subproductos                241,7                             -                    241,7                    241,7                          -                      241,7                           -                        -                           -                            -                          -                           -    
Bestelako industrialak                 Otros industiales                        -                             -                            -                            -                          -                             -                           -                        -                           -                            -                          -                           -    
Loreak eta landare apaingarriak                       Flores y planas ornam.           11.104,3                             -               11.104,3                    952,4                          -                      952,4                 3.498,3                        -                 3.498,3                 6.653,5                          -                 6.653,5    
Hautaturiko haziak eta aldaskak                          Semmillas selectas y plantones agrícolas             4.623,4                             -                 4.623,4                 4.506,2                          -                   4.506,2                      30,5                        -                      30,5                      86,7                          -                      86,7    
GUZTIRA / TOTAL         373.741,5                 39.100,8             334.640,7             279.487,8             15.329,8               264.158,0               50.397,5             7.845,2               42.552,3               43.856,1             15.048,9               28.807,3