INFORMAZIO SOZIOEKONOMIKOA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA
NEKAZAL EKOIZPENA 2001 b 00 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 2001 b 00
Milioi ptatan. Millones de ptas.
Produktuak Productos E.A.E CAE. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Zerealak Cereales 3.971,0 429,3 3.541,7 3.932,3 390,6 3.541,7 11,6 11,6 - 27,1 27,1 -
Lekadunak Leguminosas 351,0 11,7 339,3 72,2 5,4 66,8 115,1 2,5 112,6 163,7 3,7 159,9
Lastoak Pajas 644,5 644,5 - 644,5 515,6 128,9 - - - - - -
Giza kontsum. tuberk. Tubéc. cons. humano 1.782,5 105,8 1.676,7 1.228,9 79,0 1.149,9 225,2 7,3 217,9 328,5 9,3 319,1
Belar hazkuntza industr. Cultivos ind. herbáceos 1.409,9 - 1.409,9 1.409,9 - 1.409,9 - - - - - -
Zuhain-laboreak Cultivos forrajeros 1.672,1 1.672,1 - 837,5 837,5 - 419,9 419,9 - 414,6 414,6 -
Behin-behingo larreak eta berezko zelaiak Pastos accidentales y prados naturales 3.053,5 3.053,5 - 613,0 613,0 - 742,5 742,5 - 1.698,0 1.698,0 -
Barazkiak Hortalizas 9.328,4 14,0 9.314,4 2.232,7 3,1 2.229,6 5.169,7 6,6 5.163,1 1.926,0 4,3 1.921,7
Zitrikoak Citricos 0,8 - 0,8 - - - 0,8 - 0,8 - - -
Ez zitrikoak No citricos 1.761,8 3,9 1.758,0 322,2 0,8 321,4 691,0 1,4 689,6 748,6 1,7 746,9
Ardoa eta azpiproduk. Vinos y subproductos 38.281,9 - 38.281,9 37.550,7 - 37.550,7 248,3 - 248,3 482,9 - 482,9
Oliola eta azpiproduk. Aceite y subproductos 28,0 - 28,0 28,0 - 28,0 - - - - - -
Bestelako industrialak Otros industiales - - - - - - - - - - - -
Loreak eta landare apaingarriak Flores y planas ornam. 1.662,0 - 1.662,0 154,1 - 154,1 550,9 - 550,9 957,0 - 957,0
Hautaturiko haziak eta aldaskak Semmillas selectas y plantones agrícolas 502,4 - 502,4 489,4 - 489,4 10,8 - 10,8 2,2   2,2
GUZTIRA / TOTAL 64.449,8 5.934,7 58.515,1 49.515,4 2.445,1 47.070,4 8.185,8 1.191,8 6.994,0 6.748,5 2.158,8 4.589,8
000 Euro
Produktuak Productos E.A.E CAE. Araba Alava Bizkaia Gipuzkoa
Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final Ekoizp. Osoa Producc. Total Nekazal Berrerab. Reempleo Agrario Azken Ekoizp. Producción Final
Zerealak Cereales 23.866,19 2.580,14 21.286,05 23.633,60 2.347,55 21.286,05 69,72 69,72 - 162,87 162,87 -
Lekadunak Leguminosas 2.109,55 70,32 2.039,23 433,93 32,45 401,48 691,76 15,03 676,74 983,86 22,24 961,02
Lastoak Pajas 3.873,52 3.873,52 - 3.873,52 3.098,82 774,70 - - - - - -
Giza kontsum. tuberk. Tubéc. cons. humano 10.713,04 635,87 10.077,17 7.385,84 474,80 6.911,04 1.353,48 43,87 1.309,61 1.974,32 55,89 1.917,83
Belar hazkuntza industr. Cultivos ind. herbáceos 8.473,67 - 8.473,67 8.473,67 - 8.473,67 - - - - - -
Zuhain-laboreak Cultivos forrajeros 10.049,52 10.049,52 - 5.033,48 5.033,48 - 2.523,65 2.523,65 - 2.491,80 2.491,80 -
Behin-behingo larreak eta berezko zelaiak Pastos accidentales y prados naturales 18.351,90 18.351,90 - 3.684,20 3.684,20 - 4.462,51 4.462,51 - 10.205,19 10.205,19 -
Barazkiak Hortalizas 56.064,81 84,14 55.980,67 13.418,80 18,63 13.400,17 31.070,52 39,67 31.030,86 11.575,49 25,84 11.549,65
Zitrikoak Citricos 4,81 - 4,81 - - - 4,81 - 4,81 - - -
Ez zitrikoak No citricos 10.588,63 23,44 10.565,79 1.936,46 4,81 1.931,65 4.152,99 8,41 4.144,58 4.499,18 10,22 4.488,96
Ardoa eta azpiproduk. Vinos y subproductos 230.078,85 - 230.078,85 225.684,25 - 225.684,25 1.492,31 - 1.492,31 2.902,29 - 2.902,29
Oliola eta azpiproduk. Aceite y subproductos 168,28 - 168,28 168,28 - 168,28 - - - - - -
Bestelako industrialak Otros industiales - - - - - - - - - - - -
Loreak eta landare apaingarriak Flores y planas ornam. 9.988,82 - 9.988,82 926,16 - 926,16 3.310,98 - 3.310,98 5.751,69 - 5.751,69
Hautaturiko haziak eta aldaskak Semmillas selectas y plantones agrícolas 3.019,48 - 3.019,48 2.941,35 - 2.941,35 64,91 - 64,91 13,22 - 13,22
GUZTIRA / TOTAL 387.351,10 35.668,27 351.682,83 297.593,55 14.695,35 282.898,80 49.197,65 7.162,86 42.034,79 40.559,30 12.974,65 27.585,25